Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego

O Fundacji

Statut Fundacji

Cele działania Fundacji


Kontakt

Zapomniani bohaterowie

Staraniem Fundacji oraz
Wydawnictwa Gretza ukazała
się kolejna książka z serii
"Zapomniani Bohaterowie"
tym razem poświęcona
mjr. pil. Karolowi Pniakowi,
dowódcy 308 Dywizjonu
Myśliwskiego.
ORGANY FUNDACJI

Organami Fundacji są Rada oraz Zarząd Fundacji. Zarząd Fundacji może ustanawiać ciała doradcze, Rady Programowe, mające na celu pełnienie funkcji doradczych dla odrębnych prowadzonych przez Fundację projektów. Skład Rady Programowej oraz liczebność jej członków określana jest przez Zarząd.

Rada Fundacji jest organem stanowiącym, nadzorczym i opiniującym Fundacji. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.Fundacja Historyczna Lotnictwa Polskiego © 2010-2020
ul. Korkowa 134, 04-549 Warszawa, KRS 0000367234, NIP 952-209-91-66
Bank BNP Paribas 05 1600 1374 1843 0846 0000 0001